Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
lösningar

Motorvägar

Ständigt höga hastigheter

Motorvägar och motortrafikleder är utmanande miljöer för avloppssystem, elcentraler och betäckningar för inspektionsschakt.

Många olika fordonstyper, från personbilar till långtradare, färdas med höga hastigheter, inbromsningar, och vändningar under varierande väderleksförhållanden 24 timmar om dygnet, vilket innebär tung belastning och svåra påfrestningar på vägbanan. 

Endast beprövade, pålitliga kvalitetsprodukter kan komma ifråga för sådana förhållanden. Avloppssystemet måste vara korrekt dimensionerat och fungera effektivt för att säkerställa att ytvattnet avlägsnas snabbt, så att olyckor inte inträffar på grund av vattenplaning eller fruset vatten på vägbeläggningen.

 

Vägavvattning

ACO ATLAS är ett brett program av gatugods av gjutjärn, som är hälften så tungt som konventionella betäckningar, men ger maximal trafiksäkerhet genom sitt innovativa bultlocksystem.

Lösningen kompletteras med ACO linjeavvattningssystem som finns I många konfigurationer och storlekar och som effektivt avlägsnar ytvatten från vägbanor. Alla system innefattar ett galler ovanpå sammankopplade prefabricerade rännor av polymerbetong, ett varaktigt compositmaterial med utomordentlig styrka.

 

Avskiljning

Vatten som samlas från gator och vägar innehåller vanligtvis fasta ämnen som löv och sand. Beroende på trafikintensitet kan avloppsvattnet även innehålla föroreningar från bensin, zink från däck eller koppar från bromsbelägg. Utan avskiljning skulle sådana partiklar bli kvar I grundvattnet.

 

ACO erbjuder ett brett program av oljeavskiljare, slamavskiljare och sedimenteringsbassänger för rening och magasinering före successiv infiltration I grundvattnet.