Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
lösningar

Parkering

Stor ytor - tät trafik - oljehaltigt regnvatten


Offentliga parkeringsplatser i förbindelse med köpcentra, flygplatser, idrotts- och nöjesparker etc. innebär omfattande fordonstrafik av varierande vikt, vilket i sin tur innebär hård belastning av de avvattningssystem som är installerade i markytan.

Förhållandena ställer stora krav på effektiv avvattning, korrekt installation och inte minst valet av kvalitetsprodukter konstruerade för att motstå stora belastningar i många år.

ACO erbjuder kompletta avvattnings- och reningslösningar till parkeringsplatser och parkeringshus.

Avvattning av stora arealer

ACO Powerdrain linjeavvattningssystem i polymerbetong har, tack vare den unika materialsammansättningen och den speciella V-formen, den stabilitet och styrka som krävs för detta slags installationer.

Det flexibla låssystemet Powerlock med integrerad ljuddämpning ger skydd mot trafikbuller orsakat av fordon som passerar markrännan och minskar dessutom slitaget på galler och andra delar i installationen. 

Rening av spillvatten

Enligt EN 858 skall överskottsvatten från parkeringsplatser renas från skadliga ämnen såsom olja och bensin innan det infiltreras i mark och leds till grundvattnet.

ACO erbjuder ett brett program av oljeavskiljare som är speciellt utvecklade för överskottsvatten med höga krav på reningsgrad.

 

Fördröjning och infiltration av regnvatten

Vid avvattning av större asfalterade ytor där risk för intensiv nederbörd föreligger installeras med fördel ACO StormBrixx, som snabbt och effektivt kan hantera överskottsvatten och därmed minska risken för överbelastning av avloppssystemet.

ACO StormBrixx är en revolutionerande nyhet som med sin unika konstruktion med många hålrum säkerställer kontrollerad uppsamling, magasinering och successiv lakning av stora nederbördsmängder.