Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

ACO DRAIN Multiline Seal in

Press X

Är du journalist och har frågor eller vill ha mer information om ACO Nordic, våra produkter eller avvattning utomhus och i byggnader, hjälper vi dig gärna.

Vänligen kontakta
VD Tobias Wood

Phone  0735 45 48 39
tobias.wood@aco-nordic.se

För att möta morgondagens miljöförhållanden vidareutvecklar vi nu världens idag mest sålda rännsystem. 

ACO_SE_Multiline _Seal _in _nyheter

Nederbörd som rinner bort från trafikytor innehåller mycket mer föroreningar än man ofta tror. Starkt trafikerade vägar utsätts för skadliga ämnen från däck, bromsdamm och avgaser samt bensin- och oljerester. På vintern tillkommer vägsalt. När det regnar hamnar alla dessa föroreningar i byggnader och grundvatten och kan orsaka betydande skador. På så sätt kan vägsalt leda till korrosion och försvagning i fundament.

Avvattningsrännan ACO DRAIN® Multiline Sealin med inbyggd tätning samlar upp vattnet och leder det utan förluster. Den bidrar därmed till uppsamling och avledning av förorenat ytvatten. Med ACO DRAIN® Multiline Seal in installerad minimeras bestående skador i byggnader, betongfundament och förorening av grundvatten.

”Den unika kombinationen av polymerbetong och inbyggd tätning säkerställer för första gången ett genomgående tätt system. Vi har utvecklat en fantastisk ränna för idag och framtidens klimatförändringar”, säger Stefan Petterson, produktchef linjeavvattning på ACO Nordic.

ACOs strävan är kontrollerad dagvattenhantering med morgondagens krav på täthet och vattenkvalitet i hela systemet. Längs systemkedjan Collect, Clean, Hold och Release ska ingen droppe gå förlorad.

”Tidigare har skarvarna i ett rännsystem inte alltid varit helt täta, men vi vill bidra till en bättre miljö”, förklarar Stefan.

Andra nyheter som kännetecknar ACO DRAIN® Multiline Seal in är den nya räfflade förzinkade sargkanten, förbättrade geometrin, rännans släta övergångar och V-tvärsnitt som ger optimerad självrengöring. När det gäller installationen så sätts modulerna ihop ovanifrån, vilket förenklar och sparar tid.

ACO DRAIN® Multiline Seal in är vidareutvecklingen av världens idag mest sålda rännsystem, ACO DRAIN® Multiline. Den bidrar dessutom till en förbättrad totalekonomi.

Se vilka delar som ingår i rännsystemet