Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

Avvattning i en föränderlig värld

Press X

Är du journalist och har frågor eller vill ha mer information om ACO Nordic, våra produkter eller avvattning utomhus och i byggnader, hjälper vi dig gärna.

Vänligen kontakta
VD Tobias Wood

Phone  0735 45 48 39
tobias.wood@aco-nordic.se

ACO Nordic vill skapa lösningar för morgondagens miljöförhållanden. 

ACO_SE_dagens _infrastruktur –nyheter2

Avvattning i en föränderlig värld
Regnintensiteten ökar och enligt prognoser får vi räkna med ökad nederbörd upp till 20 procent i vissa delar av Sverige fram till 2100. När våra städer växer och förtätas minskar den naturliga infiltrationen genom alltfler hårdgjorda ytor och färre grönytor samtidigt som de befintliga rörsystemen inte har kapacitet att ta hand om allt vatten. Det bildas vattensamlingar på gator, parkeringsytor och vägar som orsakar stora skador och äventyrar säkerheten. 

Artikel i Dagens infrastruktur, Nr 2, 2017
Text av Marie Louise Aaröe

 

Läs artikeln