Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

Besök oss på VA Tour Sweden 2017

Press X

Är du journalist och har frågor eller vill ha mer information om ACO Nordic, våra produkter eller avvattning utomhus och i byggnader, hjälper vi dig gärna.

Vänligen kontakta
VD Tobias Wood

Phone  0735 45 48 39
tobias.wood@aco-nordic.se

I ACOs systemkedja går ingen droppe förlorad. Besök oss på VA Tour Sweden 2017 så berättar vi mer. Se turnéplan.

ACO_SE_VAtour _nyheter

I ACOs systemkedja går ingen droppe förlorad
ACO har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi ska ta oss an utmaningen att hantera dagvatten nu och i framtiden. Det kan sammanfattas av städernas förtätningar och den kraftiga urbaniseringen, klimatförändringarna och begräsningar i den befintliga infrastrukturen under mark. Detta kopplas nu ihop med vår ACOs systemkedja.

Besök oss på VA Tour 2017:
– Skellefteå 24 jan (Scandic)
– Stockholm 26 jan (Kistamässan)
– Göteborg 31 jan (Eriksbergshallen)
– Malmö 2 feb (Malmömässan) 

Öppettider: 08.30–16.00