Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark, Flödesreglering, Oljeavskiljare - mark, Pumpstationer - mark, Tillval

ACO ATLAS - avskiljarbetäckningar

Applikationer Stänga
 • Garageuppfarter
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Gångstigar
 • Trottoarer
 • Entréer
 • Entréer - Kommersiella byggnader
 • Gågator
 • Skolgårdar
 • Torg och marknadsplatser
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Skolor
 • Tvätthallar
 • Grönområden
 • Motorbanor

Körbar avskiljarbetäckning med fjäderlåsning

ACO ATLAS avskiljarbetäckning är tillverkad av segjärn EN-GJS 500-7 och uppfyller kraven enligt SS-EN 124.

ACO ATLAS avskiljarbetäckning är utförd i belastningsklass D400 - avskiljarbetäckningar i andra belastningsklasser kan levereras på begäran.

Betäckningen finns i två storlekar som flytande med tät och luktsäker gummipackning.

Betäckningen för avskiljare är försedd med texten "AVSKILJARE/SEPARATOR" I enlighet med EN 858-1 och den flytande ramen underlättar anpassning till rätt marknivå tillsammans med tillhörande adapter.