Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Gatugods

ACO ATLAS - betäckningar

Applikationer Stänga
 • Garageuppfarter
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Gångstigar
 • Trottoarer
 • Entréer
 • Entréer - Kommersiella byggnader
 • Gågator
 • Skolgårdar
 • Torg och marknadsplatser
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Skolor
 • Tvätthallar
 • Grönområden
 • Motorbanor

Körbara betäckningar

ACO ATLAS betäckningar är tillverkade av segjärn EN-GJS 500-7 och uppfyller kraven enligt SS-EN 124.

ACO ATLAS betäckningar, finns i flera olika dimensioner och utföranden för olika ändamål. Belastningsklass D400 - godkända till offentliga miljöer.

Serien finns i olika utföranden; flytande, teleskopisk eller fast betäckning.

ACO ATLAS gatugods är tillverkat av segjärn EN-GJS 500-7 och uppfyller kraven enligt SS-EN 124.