Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Fettavskiljare - inomhus

ACO Box Concept Fettavskiljare NS10 Inne PEHD

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Restaurangmiljö - stor
 • Skolor
 • Äldreboende

Grundpaket för restaurang och skola, 500 portioner

Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval. 

 

Användningsområde:

 • Kök med
  • En diskmaskin ≥ + 60°C
  • Fyra diskbänkar med vattenlås DN 40
  • Ett tippbart stekbord
  • En tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
  • Två tippbar kokgryta med utlopp DN 100 till golvbrunn
  • En kombiugn
  • Tre tappventiler DN 15
  • En tappventil DN 20
 • Kök med
  • Två diskmaskin ≥ + 60°C
  • Två diskbänkar utan vattenlås DN 50
  • Ett tippbart stekbord
  • En tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
  • En tippbar kokgryta med utlopp DN 100 till golvbrunn
  • En tappventiler DN 15
  • Två tappventiler DN 20
 • Kök för restaurang eller skola, 500 portioner
  • Spillvattentemperatur ≥ + 60°C
  • Drifttid 10 timmar/dygn

 

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå.
Hör med din kommun vad som gäller.

 • ACO Proflex, provtagningsenhet
 • ACO Procurat T5, larm

 

Beställningsinformation:

ACO BC Fett NS10 Inne PEHD

RSK: 564 40 37

Fettavskiljaren är konstruerad enligt SS- EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, restauranger, storkök, bagerier etc.

Avskiljaren är avsedd för tömning via slang som förs ner i halsarna. Halsarna, som även är avsedda för inspektion och rengöring, är försedda med lukttäta lock med spännringslåsning.

Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst. 

Avskiljarna har integrerat slamfång. Små byggmått och låg vikt underlättar installation i trånga utrymmen. Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen.

Fettavskiljaren är konstruerad för temperaturer upp till 40 °C, temporärt 50 °C. Vid temperatur över 38 grader i fettavskiljaren blir avskiljningen mycket sämre, ca 80 % av effekten försvinner.

Fettavskiljare ACO LipuJet P-OB 10/1000

 • Lukttäta lock med spännringslåsning
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

 

 

 

 • Fettavskiljare ACO LipuJet P-OB 10/1000
 • Nominell storlek: NS 10
 • Lagringsvolym, fett: 520 liter
 • Lagringsvolym, slam: 1000 liter
 • Total vätskevolym: 2000 liter
 • Anslutning in/utlopp: DN 150
 • Längd x Bredd x Höjd: 2450 x 950 x 1700 mm
 • Höjd från vattengång in till botten: 1250 mm

Se ACO Box Concept-broschyr för passande tillval.