Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Fettavskiljare - mark

ACO Box Concept Fettavskiljare NS2 Mark PEHD

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Restaurangmiljö - liten
 • Skolor
 • Äldreboende

Grundpaket för catering och fastfood, 300 portioner

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab.

Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning.

Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningskydd m.fl. Se mer under tillval.

 

Användningsområde:

 • Kök
  • med en diskmaskin ≤ + 60 °C
  • en diskbänk med vattenlås DN 40
 • Kök
  • med ett tippbart stekbord
  • tre diskbänkar med vattenlås DN 50
 • Kök för Catering och Fastfood, 300 portioner
  • spillvattentemperatur ≤ + 60°C
  • drifttid 6 timmar/dygn   

 

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå.
Hör med din kommun vad som gäller.

 • ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
 • ACO Procurat T5, larm

 

Beställningsinformation:

ACO BC Fett NS2 Mark PEHD

RSK: 564 40 30

Fettavskiljaren är konstruerad enligt SS-EN1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelshantering i restauranger, storkök, bagerier etc.

Avskiljaren är försedd med integrerat slamfång för slam och tyngre partiklar. Tankens inneryta har en avrundad utformning och en blank finish, vilket förenklar rengöring och underhåll. 

Fettavskiljaren är en självförankrande avskiljare med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab (tillval). Den är försedd med ett läckagesäkert, gummiringstätat Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled.

Integrerat i halsen finns tre luftanslutningar DN 100/160 samt ett kabelrörsurtag Ø 50 mm som i kombination ACO Protight (tillval) ger snabb, läckage och luktåterströmnings-säker montering av larmgivare. 

Avskiljaren klarar belastning upp till klass B125. För att klara D400 skall den förses med belastningsskydd, ACO Prefab. Se under tillval.

Fettavskiljaren är försedd med fjäderlåst, tät och körbar SS-EN 124, D400 betäckning märkt med ”Avskiljare” enligt SS-EN 1825.

Fettavskiljare ACO LipuMax P-B 2/200

 • Integrerat uppflytningsskydd
 • Lyftöglor
 • Nedstignings- och tömningshals Ø600/800, längd 1200 mm med anslutning för kabelrör och luftning
 • Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning
 • Fettavskiljare ACO LipuMax P-B 2/200
 • Nominell storlek: NS 2
 • Lagringsvolym, fett: 270 liter
 • Lagringsvolym, slam: 245 liter
 • Totalvätskevolym: 720 liter
 • Anslutning in/utlopp: DN 100
 • A-mått: 860–1520 mm 
 • (vattengång till färdig mark)
 • Diameter: 1320 mm
 • Höjd från vattengång in till botten: 1010 mm
 • Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
 • Nedstignings- och tömningshals Ø600/800, längd 1200 mm med anslutning för kabelrör och luftning
 • Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm

Se ACO Box Concept-broschyr för passande tillval.