Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom

ACO Box Concept Fettavskiljare NS4 Inne PEHD

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Restaurangmiljö - stor
 • Skolor
 • Äldreboende

Grundpaket för catering och fastfood, 600 portioner

 

Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval. 

 

Användningsområde:

 • Kök med
  • en diskmaskin ≤ + 60 °C
  • fyra diskbänkar med vattenlås DN 40
  • ett tippbart stekbord
 • Kök med
  • en diskmaskin ≤ + 60 °C
  • två diskbänkar med vattenlås DN 40
  • ett tippbart stekbord
  • en tappventil DN15
 • Kök för Catering och Fastfood, 600 portioner
  • spillvattentemperatur ≤ + 60 °C
  • drifttid 6 timmar/dygn

  

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå.
Hör med din kommun vad som gäller.

 • ACO Proflex, provtagningsenhet
 • ACO Procurat T5, larm

 

Beställningsinformation:

ACO BC Fett NS4 Inne PEHD

RSK: 564 40 35

Fettavskiljaren är konstruerad enligt SS- EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, restauranger, storkök, bagerier etc.

Avskiljaren är avsedd för tömning via slang som förs ner i halsarna. Halsarna, som även är avsedda för inspektion och rengöring, är försedda med lukttäta lock med spännringslåsning.

Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst. 

Avskiljarna har integrerat slamfång. Små byggmått och låg vikt underlättar installation i trånga utrymmen. Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen.

Fettavskiljaren är konstruerad för temperaturer upp till 40 °C, temporärt 50 °C. Vid temperatur över 38 grader i fettavskiljaren blir avskiljningen mycket sämre, ca 80 % av effekten försvinner.

Fettavskiljare ACO LipuJet P-OB 4/400

 • Lukttäta lock med spännringslåsning
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

 

 

 

 • Fettavskiljare ACO LipuJet P-OB 4/400
 • Nominell storlek: NS 4
 • Lagringsvolym, fett: 200 liter
 • Lagringsvolym, slam: 400 liter
 • Total vätskevolym: 830 liter
 • Anslutning in/utlopp: DN 100
 • Längd x Bredd x Höjd: 1760 x 700 x 1500 mm
 • Höjd från vattengång in till botten: 1055 mm

Se ACO Box Concept-broschyr för passande tillval.