Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Oljeavskiljare - inomhus

ACO Box Concept Oljeavskiljare NS3 Inne PEHD

Grundpaket för verkstad och garage

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locken är lukttäta. Oljeavskiljaren är anpassad för intransport genom dörröppningar från 700 mm bredd.

Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsenhet, m.fl. Se mer under tillval.

 

Enheten passar till:

 • Verkstad
  • utan högtryckstvätt, max två tappventiler DN 15
 • Garage
  • utan högtryckstvätt, max två tappventiler DN 15

  

 För en godkänd installation enligt SS-EN 858 krävs:

 • ACO Proflex, provtagingenhet
 • ACO Procurat T5, larm

 

Beställningsinformation:

ACO BC Olja NS3 Inne PEHD

RSK: 551 05 54

Avskiljaren är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. 

Avskiljaren är utrustade med integrerat slamfång, automatisk avstängningsventil och koalesator, som är lätt uttagbar för rengöring och utbyte. Avskiljarna är försedda med skruvlock Ø360 mm för inspektion och underhåll. Placeras i frostfritt utrymme.

 

Oljeavskiljare ACO Coalisator P 2 3/600

 • Lyftöglor
 • Täta skruvlock
 • Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,85.
 • Koalecensefilter
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning
 • Oljeavskiljare ACO Coalisator P 2 3/600
 • Nominell storlek: NS 3
 • Lagringsvolym, olja: 32 liter
 • Lagringsvolym, slam: 600 liter
 • Total väskevolym: 648 liter
 • Höjd från vattengång in till botten: 1025 mm
 • Anslutning in/utlopp: DN 100
 • Bredd: 580 mm
 • Längd: 1440 mm
 • Totalhöjd: 1470 mm
 • Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,85

Se ACO Box Concept-broschyr för passande tillval.