Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Oljeavskiljare - inomhus

ACO Box Concept Oljeavskiljare NS6 Inne PEHD

Grundpaket för verkstad och spolplatta

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locken är lukttäta. Oljeavskiljaren är anpassad för intransport genom dörröppningar från 800 mm bredd.

Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsenhet, m.fl. Se mer under tillval.

 

Enheten passar till:

 • Verkstad
  • utan högtryckstvätt, max två tappventiler DN 20
 • Spolplatta 
  • med manuell högtryckstvätt

 För en godkänd installation enligt SS-EN 858 krävs:

 • ACO Proflex, provtagingsenhet
 • ACO Procurat T5, larm

 

Beställningsinformation:

ACO BC Olja NS6 Inne PEHD

RSK: 551 05 55

Avskiljaren är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. 

Avskiljaren är utrustade med integrerat slamfång, automatisk avstängningsventil och koalesator, som är lätt uttagbar för rengöring och utbyte. Avskiljarna är försedda med skruvlock Ø360 mm för inspektion och underhåll. Placeras i frostfritt utrymme.

 

Oljeavskiljare ACO Coalisator P 2 6/1200

 • Lyftöglor
 • Täta skruvlock
 • Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,85.
 • Koalecensefilter
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning
 • Oljeavskiljare ACO Coalisator P 2 6/1200
 • Nominell storlek: NS 6
 • Lagringsvolym, olja: 129 liter
 • Lagringsvolym, slam: 1200 liter
 • Total väskevolym: 1438 liter
 • Höjd från vattengång in till botten: 1090 mm
 • Anslutning in/utlopp: DN 150
 • Bredd: 770 mm
 • Längd: 2160 mm
 • Totalhöjd: 1485 mm
 • Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,85

Se ACO Box Concept-broschyr för passande tillval.