Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - inomhus

ACO COALISATOR P 1

Applikationer Stänga
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Servicestationer
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Tvätthallar

Oljeavskiljare för inomhusinstallation

COALISATOR P-serien är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad.

COALISATOR P finns med eller utan integrerat slamfång samt separat slamfång som komplettering, automatisk avstängningsventil och koalesator, som är lätt uttagbar för rengöring och/eller utbyte ingår.

COALISATOR P-serien omfattar nominella storlekar från NS1.5 till NS3.

 • Med eller utan integrerat slamfång samt som separat slamfång.
 • Lukttätt lock eller gummiringstätad hals med gjutjärnsbetäckning B125.
 • Betäckningsnyckel (endast vid gjut-järnsbetäckning)
 • Märkskyld med prestandauppgifter.
 • Kabelrörsanslutning Ø50 mm. Anpassat för ACO PROTIGHT. (tillval)
 • Anslutning för luftning Ø75 mm. Övergång till Ø110 mm ingår inte.
 • Automatisk avstängningsventil kalibrerad som standard för olja med densitet 0,90 g/cm3. (ej separat slamfång)
 • Koalesator, lätt uttagbar för rengöring. (ej separat slamfång)
 • ACO PROCURAT T5-2, oljeskikts- och dämningslarm
 • Fixtur för montage av larmgivare (gäller ingjuten modell)
 • ACO PROTIGHT, tätningspaket för kabelgenomföring
 • Fast tömningsledning
 • ACO GEB, tömningsskåp
 • ACO PROWELL PL provtagningsbrunn (för ingjutning)
 • ACO PROFLEX provtagningsenhet (för fristående montage)
 • Förlängningshals med klämring, 650 mm lång (för ingjutning).