Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Flödesreglering

ACO Flödesregulatorer

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Gågator
 • Skolgårdar
 • Torg och marknadsplatser
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Matproducent
 • Arenor
 • Grönområden
 • Motorbanor
 • Sportanläggningar

Flödesregulator

ACO har flödesregulatorer tillgängliga för flöden mellan 0,1–100 l/s för markförläggning samt för inomhusinstallation.

Kontakta oss för mer information.