Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Landskap

ACO Gräsarmering

Applikationer Stänga
  • Garageuppfarter
  • Parkeringsområden
  • Parkområden
  • Våtmarker
  • Gångstigar
  • Trottoarer
  • Sportanläggningar

Förstärkning av utsatta gräspartier

De flesta trafikerade ytor i våra städer täcks med asfalt eller betong och påverkar därmed vattnets kretslopp och naturliga väg tillbaka till jorden. Täta ytor måste avvattnas med lämpliga avloppssystem för att undvika överbelastning, översvämning eller bakflöden.

Där så är möjligt önskar man ofta behålla naturliga ytor med naturlig avrinning. ACO Gräsarmering används till förstärkning av gångstigar, parkeringsplatser och liknande för att skapa en diskret armering som samtidigt ger en grön känsla.  

Elementens låga vikt gör dem bekväma att hantera. Rygg och knän sparas både vid transport och montering!

ACO Gräsarmering är mycket enkelt att montera. Inga specialverktyg krävs, vilket gör det idealisk för både proffs och hemmafixare.

Underlaget bearbetas med hänyn till förväntad belastning precis som vid stensättning.

Elementen hakas smidigt ihop på plats och vid behov kan de enkelt kapas med en fintandad såg, sedan är det bara att fylla på jord och så gräs.

groundguard_fitting1.jpg