Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark

ACO Lipumax G-H Int.

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Matproducent
 • Restaurangmiljö - liten
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök

ACO Lipumax G-H-serien är avsedd för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, storkök, restauranger, gatukök, bagerier m.fl. 

Avskiljarna är försedda med integrerat slamfång för slam och fasta partiklar. Alla modeller finns i två alternativa storlekar på slamfång beroende på behov i verksamheten.

ACO Lipumax G-H är en horisontell avskiljare försedd med ett läckagesäkert, gummiringstätat Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled. Integrerat i halsen finns ett kabelrörsurtag Ø 50 mm som i kombination ACO Protight (tillval) ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

ACO Lipumax G-H är försedd med lukttät och körbar SS-EN 124, D400-betäckning märkt med ”Avskiljare” enligt SS-EN 1825.

ACO Lipumax G-H är utrustad med

 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörsurtag/anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO Protight (tillval)
 • Luftningsanslutning i halsen Ø 110/160, 3 st
 • Om lägre vattengång på luftare krävs kan luftning ske med T-rör på inloppet.
 • Integrerade lyftöglor
 • Låsbar betäckning ACO citytop D400 märkt med ”AVSKILJARE”.
 • Förankringssats ACO Confix, band, och ingjutningskramla (NS 2/200, 2/400, 4/400 är självförankrande)

LIPUMAX G H kan levereras med

 • ACO Procurat T5-1, nivålarm för fettskikt
 • ACO Procurat Pro T5, monteringstjänst för larm
 • ACO Protight, tätningspaket för kabelgenomföring
 • Packning för Ø110-anslutning av luftare i halsen, art.nr. 0150.34.32.
 • ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
 • ACO Safe, larmskåp för utomhusmontage. Komplett med ACO Rotoblink och ACO Procurat T5-1
 • ACO Öppningsverktyg till betäckning ACO Citytop
 • ACO Betäckningslås till ACO Citytop 
 • ACO Låsverktyg till ACO Betäckningslås
 • Halsförhöjning, 350 mm. Art.nr. 12910.01