Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Pumpstationer - inomhus

ACO Muli-Star

Applikationer Stänga
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Kemtvätt
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Servicestationer
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Minipumpstation

Muli-Star är en helautomatisk pumpanläggning för pumpning av avloppsvatten från olje- och fettavskiljare.

Muli-Star är avsedd för uppställning i frostfritt utrymme och levereras anslutningsklar med dränksäker pump med friströmshjul samt gas- och vattentät uppsamlingstank med väl tilltagen volym och rensöppning.

Muli-Star är konstruerad för enkelt montage och säker drift. Enheten är kompakt, har låg vikt och är försedd med integrerad backventil, inbyggt larm samt flexibla anslutningar för inlopp. Isoleringsmattor som förhindrar stomljudsöverföring ingår i leveransen.

Muli-Star är försedd med:

 • Uppsamlingsbehållare 60 l
 • Pump för 1-fas, alt. 3-fas ström
 • Integrerad backventil
 • Flänsanslutning DN 80
 • Styrskåp med larm och batteribackup
 • Anslutning DN 50 för ventilation
 • Anslutning för manuell membranpump
 • Fästvinklar för montering
 • Avstängningsventil DN 100 för inloppsledning
 • Avstängningsventil DN 80 för utloppsledning
 • Övergångsstyckeföranslutning DN 80/DN 100 utloppsledning
 • Handmembranpump
 • Trevägskran DN 40