Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Linjeavvattning

ACO Multidrain - Lätt traffik

Applikationer Stänga
 • Entréer
 • Terrasser
 • Cykelbanor
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Tågstationer
 • Vägrensavvattning
 • Gångstigar
 • Trottoarer
 • Byggnader med glasfasad
 • Entréer
 • Entréer - Kommersiella byggnader
 • Gågator
 • Torg och marknadsplatser
 • Arenor
 • Grönområden
 • Simhallar
 • Sportanläggningar

Minimalt antal komponenter 

ACO MULTIDRAIN passar de flesta installationer genom ett koncept baserat på maximal funktionalitet med användande av ett minimum av systemkomponenter.

Systemet klarar upp till belastningsklass D400 med fyra olika material på galler och tre olika bredder. Polymerbetongen tillsammans med den unika V-formen ger mycket goda hydrauliska egenskaper.  

ACO Multidrain är testad, certifierad och CE-märkt i enlighet med SS-EN 1433.

 

 1. Tät gavel
 2. Utloppsgavel
 3. Sandfång
 4. Ränna 0,5 m
 5. Övergangsstycke
 6. Ränna 1.0 m
 7. Flytrikningsadapter
3_ACO_Multidrain_Systemoverview.jpg
Galler
1_0003_a_rendering_12673_gross.jpg

Spaltgaller
Segjärn
A15-D400

a_rendering_12606_gross.jpg

Tvärgående Spaltgaller
VFZ + Rostfritt
A15-B125

a_rendering_12602_gross1.jpg

Längsgåande spaltgaller
Rostfritt + VFZ
A15-B125

Stegrost_a_rendering_12640_gross

Slitsgaller
VFZ + Rostfritt
A15-C250

1_0001_a_rendering_12676_gross.jpg

Slitsgaller
Segjärn
A15-E600

1_0002_a_rendering_12675_gross.jpg

Slitsgaller
Komposit
A15-C250

a_rendering_12672_gross

Tät/räfflat galler
VFZ + Rostfritt
A15-B125

a_rendering_12664_gross.jpg

Hålgaller
VFZ + Rostfritt
A15-B125

a_rendering_13418_gross1.jpg
   Rutgaller 
   VFZ + Rostfritt
   A15-B125

 

 

 

1. Schakta och ta måttet till
rännans bygghöjd.

powerdrian_install-1.jpg

2. Anpassning och komprimering av ytan.

powerdrian_install-2.jpg

3. Anpassning och komprimering av fundament.

powerdrian_install-3.jpg

4. Montering av sandfång/
anslutning till ledning

powerdrian_install-4.jpg

5. Montering av rännan
 

powerdrian_install-5.jpg

6. Kapning av sandfångarens vägg
mot anslutningsränna.

powerdrian_install-6.jpg

7. Stensättning mot rännkanten.  

powerdrian_install-7.jpg

8. Fyllning av fogar.

powerdrian_install-8.jpg
Hydralisk rännlängdFalltypM100D l/sM150D l/sM200D l/s
10 m Inbyggt fall 1-10 5,00    
  Trappfall 7,50 15,00 27,00
  Utan fall typ 20.0 8,50 17,50 30,00
20 m Inbyggt fall 1-10 5,70    
  Trappfall 6,40 14,00 25,00
  Utan fall typ 20.0 7,60 16,00 28,00
30 m Inbyggt fall 1-10 6,90    
  Trappfall 6,00 13,50 24,00
  Utan fall typ 20.0 7,50 15,75 26,70
40 m Inbyggt fall 1-10 6,70    
  Trappfall 5,80 13,00 23,00
  Utan fall typ 20.0 7,00 15,20 26,00
50 m Inbyggt fall 1-10 6,25    
  Trappfall 5,50 12,80 22,50
  Utan fall typ 20.0 6,50 14,50 25,00

ACO MULTIDRAIN kan användas till alla falltyper, från inbyggt fall och utan fall till trappfall eller i kombinationer av dessa tre.

 

Flow _inbyggt _fall SE

Flow _utan _fall _E

 

Flow _trappfall SE