Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

ACO Procurat Pro T5

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Förinstallerat larm

För att underlätta installationen så erbjuder ACO en monteringstjänst för larmet ACO Procurat T5. Vid leverans är larmet monterat och programerat för avsedd avskiljare vilket ger en tidsbesparing vid installation. 

Finns för markförlagda och inomhusinstallerade avskiljare

ACO Procurat Pro T5 Mark, RSK 554 75 18

ACO Procurat Pro T5 Inne, RSK 554 75 19

 

ACO Procurat Pro T5 Mark

 • Förprogramerat larm för avsedd avskiljare
 • Monterade givare (1–3 st) på korrekt höjd
 • Monteringstjänsten avser alla modeller av ACO Procurat T5
 • Avser markförlagda avskiljare

Installation av larmenhet, kablage och strömförsörjning
till larmet, 230 V/50 Hz, ingår ej.

ACO Procurat T5 ingår ej.

 

ACO Procurat Pro T5 Inne

 • Förprogramerat larm för avsedd avskiljare
 • Monterade givare (1–3 st) på korrekt höjd
 • Monteringstjänsten avser alla modeller av ACO Procurat T5
 • Ansluts enkelt med tillhörande kabel och Eurokontakt, 
 • 230 V/50 Hz
 • Avser inomhusinstallerade avskiljare

ACO Procurat T5 ingår ej.