Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

ACO Procurat T5

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
 • Motorbanor

Nivåövervakning avskiljare

ACO Procurat Larm Typ 5 ett EX-klassat fett- och oljeavskiljarlarm som består av en elektronikenhet där man kan koppla in 3 oberoende givare för larm av 3 separata larmpunkter.

Elektronikenheten är avsedd att monteras direkt på vägg och är försedd med kapsling IP65. Den får inte monteras i explosionsfarliga utrymmen.

ACO Procurat T5-1,RSK: 561 93 23

 • Larmenhet
 • Nivågivare

ACO Procurat T5-2, RSK: 561 93 24

 • Larmenhet
 • Nivågivare
 • Dämningsgivare

ACO Procurat T5-3, RSK: 561 93 42

 • Larmenhet
 • Nivågivare
 • Dämningsgivare
 • Slamgivare