Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Linjeavvattning

ACO Qmax - Hög flödeskapacitet

Applikationer Stänga
 • Entréer
 • Garageuppfarter
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Motorbanor

Avvattningssystem för stora ytor

ACO Qmax lämpar sig för stora parkeringsplatser, motorvägar, gods- och flygterminaler; har kapacitet som klarar avvattning av mycket stora uppsamlingsytor och finns för alla belastningsklasser t.o.m. F 900. Systemet är kostnadseffektivt, har hög kapacitet, låg vikt och är enkelt att installera.

Materialet utgörs av återvunnen polyetylen med medeldensitet, MDPE. Tillsammans med varmgalvaniserade slitsöverdelar kan 25 års livslängd garanteras.

Systemet finns i fem storlekar med kapacitet från ca 25 till 300 l/s. Vid läggning med fall kan betydligt högre flöden omhändertas.

 1. Tät gavel
 2. Utlopps gavel
 3. Inspektions brunn (Qmax 225 och 350 med möjlighet för 4 vägs anslutning)
 4. Övergångs stycke
 5. Inspektions brunn (Qmax 550,700 och 900 med möjlighet för 4 vägs anslutning)
 6. Återanvändbar skyddsfilm för att undvika smuts i rännorna vid montering
 
New-rails-system-overview.png
Kantprofiler av galvaniserat stål

Stålprofil ACO Q-Flow
ACO Q-Flow kantprofil av galvaniserat stål med maximal inloppskapacitet för gångbanor med betongbeläggning.
 

Q-flow-steel.png

 

 • Belastningsklass A 15 - F 900
 • Rännan levereras med integrerat kantskydd

 

Stålprofil ACO Q-Guard
ACO Q-Guard galvanised steel edge rails for pedestrian applications in concrete and asphalt pavements.
 

Q-guard-steel.png

 

 • Belastningsklass A 15 - F 900.
 • Edge rail protector supplied with channel

ACO Q-SLOT kantprofil av stål
ACO Q-Slot kantprofil av varmförzinkat stål för gångbanor utförda av betongblock, stenplattor eller natursten.

Q-slot-steel.png

 

 • Belastningsklass A 15 - D 400.
 • Idealiska för gångbanor i parker, stads- och köpcentra, parkeringsplatser och liknande applikationer.
 • Varmförzinkad yta som ger långvarigt korrosionsskydd.
 • Diskret 10 mm bred spaltöppning för gång- och fordonstrafik (inloppsarea 10000 mm²/m).
 • Utformning för beläggningsmaterial med tjöcklek upp till 100 mm (kantprofilens höjd 105mm)
 • Kemisk resistens mot spillvatten, oljor, bensin, diesel och vägsalt.
Kantprofiler av segjärn

ACO Q-FLOW kantprofil av segjärn
ACO Q-Flow kantprofil av segjärn med ATec ytbeläggning med maximal inloppskapacitet för betongbelagda gång- och körbanor.

Q-flow-iron.png

 

 • Belastningsklass A 15 - F 900.
 • Idealiska för kommersiella och industriella applikationer, motorvägar, hamnområden och flygplatser.
 • Ytbeläggning av svart ATec ger lånvarigt korrosionsskydd.
 • 26 mm bred slitsöppning som klarar stora inloppsflöden (inloppsrea 17836 mm²/m).
 • Kemisk resistens mot spillvatten, oljor, bensin, diesel, vägsalt och avisningsmedel.
 • För förenklad installation finns återanvändbara kantskydd.

 

ACO Q-GUARD kantprofil av segjärn
ACO Q-Guard kantprofil av segjärn med ATec ytbeläggning för gångbanor i betongbelagda ytor.
 

Q-guard-iron.png

 

 • Belastningsklass A 15- F 900.
 • Idealiska för gångbanor i parker, parkeringsplatser, områden runt bensinstationer, terminaler, flygplatser och kommersiella applikationer.
 • Ytbeläggning av svart ATec ger lånvarigt korrosionsskydd.
 • 8 mm breda dubbla spaltöppningar anpassade till kundvagnar, gång- och fordonstrafik (inloppsarea 11696 mm²/m)
 • Kemisk resistens mot spillvatten, oljor, bensin, diesel, vägsalt och avisningsmedel.
 • För förenklad installation finns återanvändbara kantskydd.

 

 

Qmax_17.jpg

Ändstopp Övergångar Anslutningar

Det finns tre typer av änstopp:

 1. Ändstopp med multifunktion: Inlopp/utlopp/stängande, till ACO Qmax® storlek 225 och 350
 2. closing end cap for ACO Qmax® 550, 700 and 900 systems
 3. Proppad anslutning för kapade rör till ACO Qmax® storlek 550, 700 och 900

Tre olika anslutningar finns för övergång från mindre till större systemdimension:

 1. ACO Qmax® storlek 225 till 350
 2. ACO Qmax® storlek 550 till 700
 3. ACO Qmax® storlek 700 till 900

Anslutningar finns
I tre stolekar:

 1. ACO Qmax® storlek 550
 2. ACO Qmax® storlek 700
 3. ACO Qmax® storlek 900
Ändstopp med multifunktion: Utlopp/inlopp/stänging, till ACO Qmax® storlek 225 och 350
 qmax_endcap_225-250.jpg
Övergång från ACO Qmax® storlek 225 till 350
Övergång från ACO Qmax® storlek 550 till 700 
qmax_step_550-900.jpg
 
Anslutningar för ACO Qmax® storlek 550qmax_connector_550-900.jpg
 

Ändstopp fär ACO Qmax® 550, 700 och 900


 qmax_endcap-1_550-900.jpg

Övergång från ACO Qmax® storlek 700 till 900/em

qmax_step_550-900.jpg 
Ändstopp till ACO Qmax® storlek 550, 700 och 900
 qmax_endcap-2_550-900.jpg
Hydralisk rännlängdFallQM225 l/sQM350 l/sQM550 l/sQM700 l/sQM900 l/s
50 m 0% 24.0 77.5 127.5 250.0 466.5
  0,50% 44.5 127.5 190.0 345.0 620.0
  1,00% 56.0 158.0 235.0 405.0 730.0
100m 0% 21.0 71.6 117.2 230.0 440.0
  0,50% 48.5 143.0 204.9 370.0 675.0
  1,00% 63.0 182.0 260.0 450.0 835.0
200m 0% 18.0 62.0 100.8 200.0 400.0
  0,50% 51.6 156.0 220.0 406.9 748.0
  1,00% 66.0 200.0 286.0 520.0 950.0


ACO Qmax kan skapas med trappfall, om man väljer att gå från en dimension till annan dimension och sätter inspektion mellan dom olika rännorna.  

Flow _trappfall SE

 ACO_Qmax_AccessChamber.jpg