Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - inomhus, Tillval

ACO REFILL

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Tvätthallar
 • Äldreboende
 • Simhallar
 • Sportanläggningar

Styrenhet för återfyllnad av avskiljare

ACO REFILL används för automatisk styrning av återfyllningsventil för fett- och oljeavskiljare efter tömning.

Efter tömning och rengöring av avskiljare skall dessa alltid återfyllas med nytt vatten vilket ACO REFILL kan sköta på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt genom ett tryck på startknappen. Enheten styr en magnetventil som hålls öppen så länge som tidsinställningen anger. För att undvika uttorkat vattenlås med dålig lukt som följd sker en kort öppning av magnetventilen en gång per dygn under ca 10 sekunder.

ACO REFILL placeras i tömningsskåpet eller direkt på vägg på lämplig plats där obehöriga inte kommer åt den.

 

 

 • Inställbart tidrelä med inställning av enhet och längd i förhållande till avskiljarens storlek och tillgängligt flöde
 • PLC för intervallöppning av ventil inställd på 10 sekunder per dygn och inställningsminne vid spänningsbortfall
 • Startknapp för start av påfyllning
 • Grön lampa för spänning och indikering av driftklart läge
 • Vit lampa för indikering av pågående fyllning.

Kapsling:           ABS

Kapslingsklass:  IP54

 • ACO VAP, ventilrör med magnetventil, art nr 0154.25.82
 • ACO GEB, tömningsskåp, art nr 199125, för avskiljare med konsol för montage av ACO REFILL