Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

ACO Safe

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
 • Motorbanor

Larmskåp för utomhusmontage

ACO Safe är ett färdigkopplat skåp för utomhusmontage, komplett med monterad ACO Rotorblink och ACO Procurat med möjlighet att ansluta nivågivare, dämningsgivare och slamgivare för fett- och oljeavskiljare.

ACO Safe är klassad IP 68, vilket innebär att den kan monteras direkt på vägg utomhus.