Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Slamavskiljare - mark

ACO Sludge Trap P

Applikationer Stänga
 • Godsterminaler
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer

Sand- och slamavskiljare i PEHD

ACO Sludge Trap P är en sand- och slamavskiljare avsedd för behandling av dag- och spillvatten. Spillvattnet kan t.ex. komma från biltvätt, bilverkstad, parkeringsplatser eller industrier.

ACO Sludge Trap P kan med fördel användas som ett förkopplat slamfång före separat avskiljare. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

ACO Sludge Trap P är försedd med lukttät och körbar SS-EN 124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN 858.

ACO Sludge Trap P hette tidigare ACO Pitumax P

ACO Sludge Trap P är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark.
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörsurtag/-anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO Protight (Tillval)
 • Luftningsanslutning: 3 st i halsen DN100/DN160 samt 1 st i tanken DN 100
 • Integrerade lyftöglor
 • Lukttät och låsbar betäckning ACO Citytop D400 märkt med "AVSKILJARE".
 • ACO Procurat T5-5, slamlarm
 • ACO Procurat Pro T5, monteringstjänst för ACO Procurat T5
 • ACO Safe, larmskåp för utomhusmontage, kompl. med ACO Rotoblink och ACO Procurat T5-5 med slamgivare
 • MIRI SOL-3000, solcellsdriven larmkabinett med ACO Procurat T5-5 med slamgivare
 • ACO Öppningsverktyg, öppningsredskap till betäckning ACO Citytop
 • ACO Prefab, prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor upp till D400 och som förankring vid grundvatten högre än 500 mm under färdig mark
 • MIRI VENT, avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
 • ACO Protight, tätningspaket för kabelgenomföring