Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Slamavskiljare - inomhus, Tillval

ACO Sludge Trap PE (Tillval)

Applikationer Stänga
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Servicestationer
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Tvätthallar

Slamavskiljare för inomhusinstallation

ACO Slude Trap PE är en slamavskiljare för inomhusinstallation och är avsedd för behandling av dag och spillvatten.

ACO Slude Trap PE kan med fördel användas som ett förkopplat slamfång före separat avskiljare. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

ACO Slude Trap PE har små byggmått och låg vikt som underlättar installation i trånga utrymmen. Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen.

ACO Slude Trap PE är avsedd för tömning via slang som förs ner i halsarna. Halsarna, som även är avsedda för inspektion och rengöring, är försedda med lukttäta lock med snabblås.

Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst.

ACO Sludge Trap PE 750/110 - Art.nr. 0170.19.27 / RSK 561 92 43

ACO Sludge Trap PE 1500/160 - Art.nr. 0170.19.28 / RSK 561 80 21

 • Inspektions- och tömningsöppningar Ø 450 mm 
 • Lukttäta och låsbara lock med snabblås
 • Integrerat slamfång
 • Anslutning för påfyllningsarmatur
 • Luftningsanslutning
 • ACO Procurat T5-5, med slamgivare för slamskikt
 • ACO Procurat Pro T5 Inne, monteringstjänst för larm och givare
 • ACO Refill System, återfyllnadsautomatik
 • ACO UVO-3, ventilationsluftrenare
 • ACO Viso, synglas