Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Flödesreglering

ACO Spärrbrunn

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Matproducent
 • Tvätthallar
 • Motorbanor

Spärrbrunn med stängmöjlighet

ACO Spärrbrunn är avsedd för snabb avstängning av markförlagda avloppsledningar. Brunnen är tillverkad av betong med inre rörledning DN 100-200 av rostritt stål.

ACO Spärrbrunn finns med elmanövrerad avstängningsventil eller med ventil för handmanövrering.

Kontakta oss för mer information.