Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

ACO UVO-3

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Ventilationsluftrenare

Ventilationsluftrenare ACO UVO-3 har till uppgift att reducera/ta bort dålig lukt från avluftningsledningen på fettavskiljare. UVO-3 kan med fördel användas där fettavskiljarens ventilationsledning har en mindre gynnsam placering.

Ventilationsluftrenare UVO-3 arbetar med UV-ljus och ozon. UV-ljuset splittrar upp proteinkedjorna i luften och ozonet oxiderar organiska ämnen, vilket resulterar i att spridningen av dålig lukt från fettavskiljaren kraftigt reduceras.

ACO UVO-3 levereras i en komplett enhet med kontrollpanel för styrning och övervakning av UV-lampan.

MIRI UVO-3 är utrustad med:

 • Kontrollpanel för styrning och övervakning av UV-rör, 1-fas AC, max. 250 V 
 • 1 st UV-rör, 60W
 • UV-rör
 • Lampkontakt
 • Gummigenomföring UV svart
 • Ballast/trafo