Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Landskap

ACO Wildlife - Tunnel och barriärsystem

Applikationer Stänga
  • Motorvägar
  • Vägar
  • Vägrensavvattning
  • Våtmarker

Tunnel och barriärsystem för grodor och andre amfibiedjur

Grodor och andra smådjur lever ofta i miljöer som korsas av vägar. Grodorna gör säsongsmässigt vandringar mellan övervintringsområden och lekplatser. Dessa platser ligger inte sällan på olika sidor av trafikerade vägar. Eftersom djuren rör sig långsamt blir de därför ofta offer för trafiken.

Förutom att skydda amfibier och andra smådjur så minskar ACO Wildlife även risken för människor att skadas i trafiken, när de reflexmässigt väjer för djur på vägen.