Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark

LIPUMAX G-B Int.

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Matproducent
 • Restaurangmiljö - liten
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök

LIPUMAX G-B-serien är avsedd för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från t.ex. livsmedelsindustrier, storkök, restauranger, gatukök, bagerier m.fl.

Avskiljarna är försedda med integrerat slamfång för slam och fasta partiklar. Alla modeller finns i två alternativa storlekar på slamfång beroende på behov i verksamheten.

LIPUMAX G-B är en självförankrande avskiljare försedd med ett läckagesäkert, gummiringstätat Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled.

Integrerat i halsen finns tre luftningsanslutningar Ø 110/160 mm, ett kabelrörsurtag Ø 50 mm som i kombination ACO PROTIGHT (tillval) ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

Produkten hette tidigare Lipumax G.

ACO Lipumax G-B Int. vs ACO Lipumax G

En stor förändring är att luftningsanslutningen (3 st) numera är placerade på halsen då den tidigare var placerad på underdelen. Dimensionerna på burken är annorlunda och A-måttet skiljer.

Det går alltså inte att överföra tidigare modeller av Lipumax G till nya Lipumax G-B Int.

Rådfråga oss vid eventuella frågor.

LIPUMAX G-B är utrustad med

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörsurtag/anslutning Ø 50 mm
 • Urtaget är anpassat till tätningspaketet
 • ACO PROTIGHT (tillval)
 • Luftningsanslutning i halsen, 3 st Ø 110/160 mm
 • Integrerade lyftöglor
 • Låsbar och körbar betäckning ACO ATLAS klass D400 märkt med ”AVSKILJARE”

LIPUMAX G-B kan levereras med

 • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt
 • ACO PROTIGHT, tätningspaket för kabelgenomföring
 • ACO PROCURAT SAFE, larmskåp för utomhusmontage, komplett med rotoblink och ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt.
 • MIRI SOL-3000, solcellsdriven larmkabinett med ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt.
 • ACO PROWELL, provtagningsbrunn
 • ACO PROPUMP, manuell provtagningspump
 • ACO Öppningsverktyg till betäckning ACO ATLAS