Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark

LIPUMAX P-B

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Fettavskiljare ACO LipuMax P-B är konstruerad enligt SS-EN1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelshantering i restauranger, storkök, bagerier etc.

ACO LipuMax P-B är försedd med integrerat slamfång för slam och tyngre partiklar. Tanken är tillverkad i PEHD och dess inneryta har en avrundad utformning och en blank finish, vilket förenklar rengöring och underhåll.

ACO LipuMax P-B är försedd med lukttät och körbar SS-EN124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN1825.

ACO LipuMax P-B är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark.
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörsurtag/-anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (tillval)
 • Luftningsanslutning: 3 st i halsen DN 100 / DN 150 samt en i tanken DN 100
 • Integrerade lyftöglor
 • Lukttät och låsbar betäckning ACO Citytop D400 märkt med "AVSKILJARE"

 

 • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt
 • ACO PROCURAT T5-5, slamgivare för hög slamnivå
 • ACO PROTIGHT, tätningspaket för kabelgenomföring
 • ACO Safe, larmskåpförutom husmontage, komplett med ACO Rotoblink och ACO Procurat T5-1, nivålarm för fettskikt
 • MIRI SOL-3000, solcellsdrivet nivålarm för fettskikt
 • ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
 • ACO Propump, manuell provtagningspump
 • ACO Öppningsverktyg, öppningsredskap till betäckning
 • ACO Prefab, prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor upp till D400 och som förankring vid grundvatten högre än 500 mm under färdig mark