Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark

LIPUMAX P-D

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Fettavskiljare LIPUMAX P-D är konstruerad enligt SS-EN1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelshantering i restauranger, storkök, bagerier etc.

LIPUMAX P-D är försedd med tömningsrör Ø 75 samt ett integrerat slamfång för slam och tyngre partiklar. Tanken är tillverkad i PEHD och dess inneryta har en avrundad utformning och en blank finish, vilket förenklar rengöring och underhåll.

LIPUMAX P-D är en självförankrande avskiljare med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark.

LIPUMAX P-D är försedd med lukttät och körbar SS-EN124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN1825.

LIPUMAX P-D är försedd med lukttät och körbar SS-EN124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN1825.

Lipumax P-D är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark.
 • Fast tömningsrör Ø 75 tillverkad i PEHD med flänsanslutning.
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 600/800.
 • Kabelrörsurtag/-anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning Ø 110 mm
 • Integrerade lyftöglor
 • Lukttät och låsbar betäckning ACO ATLAS 700 klass D400 märkt med "AVSKILJARE"

 

 • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt
 • ACO PROCURAT T5-5, slamgivare för hög slamnivå
 • ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring
 • MIRI SAFE larmskåp för utomhus- montage, kompl. med rotoblink och ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt
 • MIRI SOL-3000 solcellsdrivet nivålarm för fettskikt
 • ACO PROWELL, provtagningsbrunn
 • ACO PROPUMP, manuell provtagningspump
 • MIRI HOOK, öppningsverktyg till betäckning
 • ACO PREFAB 1500/200-D400. Prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor och som förankring vid grundvatten högre än 0,5 m under färdig mark.
 • ACO GEB, tömningsskåp