Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

MIRI CSB 32 - utg.

Oljeavskiljare MIRI CSB 32 är konstruerad, testad och godkänd enligt SS EN 858-1.
Avskiljarna i CSB 32-serien är avsedda för behandling av spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. CSB 32 saknar slamfång och lämpar sig därför väl för komplettering av befintliga avskiljare med otillräcklig avskiljningsgrad. Nedstigningshalsarna är lätta att justera i höjdled och avtätade med gummipackningar. Serien omfattar nominella flöden från 3 till 30 liter/sekund.

MIRI CSB 32 är utrustad med:

  • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter 600 alt. 800 mm
  • Automatisk avstängningsventil
  • Anslutning för ventilation
  • Lyftöglor