Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark

MIRI CSG - utg.

Fettavskiljare med integrerat slamfång för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från t.ex. livsmedelsindustrier, storkök, restauranger, gatukök, bagerier m.fl. Miri CSG är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 och avsedd för markförläggning. 

MIRI CSG är försedd med:

  • Nedstignings-, inspektions- och tömningshalsar Ø 600 mm
  • Lyftöglor
  • Anslutning för ventilation
  • Behållare med polyuretanskum för fogning mellan betongunderdel och betongöverdel