Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Slamavskiljare - mark

MIRI CSM-utg.

MIRI CSM är en sand- och slamavskiljare avsedd för behandling av dag- och spillvatten. Spillvattnet kan t.ex. komma från biltvätt, bilverkstad, parkeringsplatser eller industrier. MIRI CSM kan med fördel användas som ett förkopplat slamfång före separat avskiljare, t.ex. MIRI CSB. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

MIRI CSM är utrustad med:

  • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter 600 mm
  • Anslutning för ventilation
  • Lyftöglor