Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Pumpstationer - inomhus

MIRI MULISTAR

Applikationer Stänga
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Kemtvätt
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Servicestationer
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Minipumpstation

MIRI MULISTAR är en helautomatisk pumpanläggning för pumpning av avloppsvatten från olje- och fettavskiljare.

MULISTAR är avsedd för uppställning i frostfritt utrymme och levereras anslutningsklar med dränksäker pump med friströmshjul samt gas- och vattentät uppsamlingstank med väl tilltagen volym och rensöppning.

MULISTAR är konstruerad för enkelt montage och säker drift. Enheten är kompakt, har låg vikt och är försedd med integrerad backventil, inbyggt larm samt flexibla anslutningar för inlopp. Isoleringsmattor som förhindrar stomljudsöverföring ingår i leveransen.

MIRI MULISTAR är försedd med:

 • Uppsamlingsbehållare 60 l
 • Pump för 1-fas, alt. 3-fas ström
 • Integrerad backventil
 • Flänsanslutning DN 80
 • Styrskåp med larm och batteribackup
 • Anslutning DN 50 för ventilation
 • Anslutning för manuell membranpump
 • Fästvinklar för montering
 • Avstängningsventil DN 100 för inloppsledning
 • Avstängningsventil DN 80 för utloppsledning
 • Övergångsstyckeföranslutning DN 80/DN 100 utloppsledning
 • Handmembranpump
 • Trevägskran DN 40