Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - inomhus

MIRI OAI 97_utg.

Applikationer Stänga
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Motorbanor
 • Sportanläggningar

KLASS 1-AVSKILJARE ENLIGT SS EN 858

MIRI OAI 97 är konstruerad och flödestestad för klass I-avskiljning enligt SS EN 858-1. MIRI OAI 97 är tillverkad av polyeten och finns för nominellt flöde 3 liter per sekund.

OAI-avskiljaren placeras frostfritt i källarutrymme och är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad.

Oljenivån kontrolleras genom ett inspektionsfönster på avskiljarens sida. För avtappning av avskiljd olja finns en kulventil ansl. 15 på utloppsidan. Slam avtappas genom kulventil ansl. 40 nedtill på inloppssidan.

OAI-avskiljaren är monterad på stativ av rostfritt stål.

MIRI OAI 97 är utrustad med:

 • Koalesator
 • Integrerat slamfång
 • Inspektionsöppning med låsbart, gastätt lock med spännring, diameter 600 mm
 • Oljeavtappningsventil
 • Slamavtappningsventil
 • Ventilationsanslutning Ø 110 mm
 • Inspektionsfönster
 • Stativ av rostfritt stål
 • MIRI LARM typ 4 STD nivålarm för oljeskiktet
 • MIRI LARM typ 4 DUO nivålarm för oljeskikt och dämningslarm
 • MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI PROFLEX provtagningsanordning