Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Rostfria brunnar och rännor

MIRI OLJESTOPP

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
 • Motorbanor

Golvbrunn med flottörventil, med eller utan bakvattenventil

MIRI Oljestopp är en golvbrunn kombinerad med automatisk avstängningsventil för installation i panncentraler, oljelagringsrum eller liknade utrymmen istället för konventionell golvbrunn för att förhindra att en efterkopplad oljeavskiljare fylls med koncentrerad olja.

MIRI OLJESTOPP är tillverkad av gjutjärn, med lock för max. belastning L15 (gångtrafik).

MIRI OLJESTOPP art.nr. 6760.00.00 är utrustad med:

 • Brun, sil, lock och vattenlås av gjutjärn
 • Slamhink av polyeten
 • Utlopp DN 100
 • Automatisk avstängningsventil för oljedensitet 0,85 g/cm3

 

MIRI OLJESTOPP art.nr 6763.00.00 är utrustad med:

 • Brunn, sil, lock och vattenlås av gjutjärn
 • Slamhink av polyeten
 • Utlopp DN 100
 • Automatisk avstängningsventil för oljedensitet 0,85 g/cm3
 • Automatisk bakvattenventil enligt SS-EN 13564-2.