Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Slamavskiljare - mark

MIRI SAM - old

Applikationer Stänga
 • Godsterminaler
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer

MIRI SAM är en sand- och slamavskiljare avsedd för behandling av dag- och spillvatten. Spillvattnet kan t.ex. komma från biltvätt, bilverkstad, parkeringsplatser eller industrier.

MIRI SAM kan med fördel användas som ett förkopplat slamfång före separat avskiljare. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

MIRI SAM är utrustad med:

 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter Ø 600 mm
 • Ventilationsanslutning Ø 110 mm
 • Lyftöglor
 • MIRI SLAM, slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI SAFE, larmskåp för utomhus montage komplett med ROTOBLINK och MIRI SLAM
 • MIRI VENT, avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
 • MIRI NIC 700, betäckning
 • MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckningar
 • MIRI FAST, markankare med wire
 • Förankringswire/-band vid platsgjuten förankringsplatta