Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

MIRI SLAM

Nivåövervakning slam

MIRI SLAM är en komplett elektronisk utrustning för att detektera slam i slam-, olje- eller fettavskiljare eller i annat media där slam uppträder.

Centralenheten har möjlighet att ansluta en givare.

Möjlighet finns också att ansluta slamgivaren till centralenheten för MIRI LARM typ 4, vars centralenhet har möjlighet att ansluta två givare.