Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

MIRI SPA 02

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Spolautomat

Skyddsmodul MIRI SPA 02 är avsedd för montering tillsammans med fettavskiljare som är utrustad med rengöringsdysor.

SPA 02 är en helautomatisk PLC-styrd enhet som förser rengöringsdysorna med vatten av rätt tryck samtidigt som luftgap enligt klass AB upprätthålls.

SPA 02 är konstruerad enligt SS-EN 1717 och klassad som återsugningsskydd för vätskekategori 5.

Enheten är avsedd för väggmontage och anslutes till varmvattenledning. Max. varmvattentemperatur 70 °C.

MIRI SPA 02 är utrustad med:

 • Tryckstegringspump
 • PLC-styrning för torrkörningsskydd, tillflödesreglering och tidsstyrning av rengöringscykler
 • Luftgap enligt SS-EN 1717 klass AB, kat. 5
 • Bräddavlopp DN 50
 • 1,5 m anslutningskabel