Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Flödesreglering

Old ACO Fördröjningsmagasin - moduler

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Gågator
 • Skolgårdar
 • Torg och marknadsplatser
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Arenor
 • Grönområden
 • Motorbanor
 • Sportanläggningar

Fördröjningsmagasin för dagvatten

ACO fördröjningsmagasin är tillverkat av prefabricerade stålbetongelement bestående av botten, sidor och överdel. Elementen dras samman med dragstänger och fogarna blir täta utan murbruk eller annat tätningsmedel.

Fördröjningsmagasinet används bl a för att minimera storleken på avskiljare som avvattnar stora ytor eller där avloppsflödet kan förväntas bli större än vad dagvatteneldningen är dimensionerad för.

Fördröjningsmagasinet är utrustat med:
• Nedstignings-, inspektions- och tömningshals(ar) Ø 1000/600 mm
• Anslutning för ventilation
• Lyftöglor
• Dragstänger och erforderliga bultar
• Behållare med polyurtanskum för skumning av betongfogar
• ACO ATLAS betäckningar

• MIRI VENT avluftningsledning att användas när magasinet ligger långt från byggnad
• MIRI HOOK öppningsredskap för betäckningar