Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

OLEOPASS-P

Applikationer Stänga
 • Godsterminaler
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Motorbanor

KLASS I-AVSKILJARE ENLIGT SS EN 858

OLEOPASS-P är avsedd för behandling av oljehaltigt dagvatten med höga krav på reningsgrad.

OLEOPASS-P är en bypass-avskiljare, där reglering av flödet sker helt utan rörliga delar. Vid avvattning av stora ytor med risk för ihållande stora regnflöden är det lämpligt att installera ett bypass-system som vid överbelastning leder överskottet förbi avskiljaren.

Vid mindre regn passerar 100 % av flödet genom avskiljaren och vid max dimensionerande kapacitet 20 %, vilket gör att 85-95 % av årsnederbörden behandlas.

Avskiljarna är tillverkade i PEHD och utrustade med integrerat slamfång, automatisk avstängningsventil och koalesator, som är lätt uttagbar för rengöring och/eller utbyte.

OLEOPASS-P är försedd med lukttät och körbar SS-EN 124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN 858.

Oleopass-P är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark.
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörsurtag/-anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning Ø 110 mm
 • Integrerade lyftöglor
 • Lukttät och låsbar betäckning ACO ATLAS 700, klass D400 märkt med "AVSKILJARE"
 • Utvändigt monterad bypass-enhet
 • MIRI LARM DUO, oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI SLAM, slamgivare för hög slamnivå
 • ACO PROTIGHT P, tätningspaket för kabelgenomföring
 • MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage, kompl. med ROTOBLINK och MIRI LARM DUO oljeskiktslarm
 • MIRI SOL-3000, solcellsdriven larmkabinett med MIRI LARM DUO oljeskiktslarm
 • MIRI PBM, provtagningsbrunn
 • MIRI PROPUMP, manuell provtagningspump
 • MIRI HOOK, öppningsverktyg till betäckning ACO Atlas
 • ACO PREFAB 1500/200-D400, prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor och som förankring vid grundvatten högre än 0,5 m under färdig mark.
 • MIRI VENT, avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad.