Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

Oleopator-B m/ slamfång_utg.

KLASS II-AVSKILJARE ENLIGT SS EN 858

Oljeavskiljare OLEOPATOR-B är konstruerad, testad och godkänd enligt SS EN 858-1. OLEOPATOR-B är avsedd för behandling av oljehaltigt spillvatten och dagvatten med krav på rening.

Nedstigningshalsen byggs upp av betongringar och täckplatta och avslutas med betäckningsadapter av PEHD. Halsens uppbyggnad beskrivs i separat produktblad under "Halssystem".

Serien omfattar nominella flöden från 6 till 30 liter/sekund. Slamfångsvolymer finns i flera storlekar beroende på modell.

OLEOPATOR-B är utrustad med:

 • Integrerat slamfång
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter Ø 600/800/1000 mm
 • Automatisk avstängningsventil
 • Anslutning för ventilation
 • MIRI LARM typ 4 DUO, oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI SLAM, slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage, komplett med ROTOBLINK och MIRI LARM typ 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO, solcellsdrivet oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI PBM (3-100 l/s), provtagningsbrunn
 • MIRI PROPUMP (3-150 l/s), provtagningsanordning
 • MIRI VENT, avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
 • MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckningar