Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

OLEOSMART-C

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Flygplatser
 • Hamnar
 • Tunnlar
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Tvätthallar
 • Motorbanor

KLASS I-AVSKILJARE  ENLIGT SS EN 858

OLEOSMART-C-serien är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på rening av både slam och olja.

Istället för en traditionell koalesator är avskiljaren utrustad med en flerstegs Split Contraction-koalesator. Vid certifierad provning avskiljs 93 % av det inkommande slammet.

Avskiljarna är utrustade med integrerat slamfång och automatisk avstängningsventil.

Oleosmart-C är utrustad med
 • Split Contraction-enhet
 • Integrerat slamfång
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 1000/600 
 • Automatisk avstängningsventil 
 • Anslutning för ventilation
 • Lyftöglor
 • Behållare med polyuretanskum för skumning av betongfogar
 • Betäckning ACO ATLAS Klass D400 enligt SS-EN 124
 • PROCURAT Larm Typ 5
 • MIRI LARM typ 4 DUO oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI SAFE larmskåp för utomhusmontage, kompl. med ROTOBLINK och MIRI LARM typ 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO solcellsdrivet oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI PBM (3-100 l/s) provtagningsbrunn eller MIRI PROPUMP (3-150 l/s) provtagningsanordning
 • MIRIVENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
 • MIRI HOOK öppningsredskap för betäckningar
 • Schaktring med genomföring för larmkabel