Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Slamavskiljare - mark

PITUMAX P - sand och slam

Applikationer Stänga
 • Godsterminaler
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer

Sand- och slamavskiljare i PEHD

PITUMAX P är en sand- och slamavskiljare avsedd för behandling av dag- och spillvatten. Spillvattnet kan t.ex. komma från biltvätt, bilverkstad, parkeringsplatser eller industrier.

PITUMAX P kan med fördel användas som ett förkopplat slamfång före separat avskiljare. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

PITUMAX P är försedd med lukttät och körbar SS-EN 124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN 858.

PITUMAX P är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark.
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörsurtag/-anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning Ø 110 mm
 • Integrerade lyftöglor
 • Lukttät och låsbar betäckning ACO ATLAS 700 klass D400 märkt med "AVSKILJARE".
 • MIRI SLAM, slamlarm
 • MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage, kompl. med ROTOBLINK och MIRI SLAM slamlarm
 • MIRI SOL-3000, solcellsdriven larmkabinett med MIRI SLAM slamlarm
 • MIRI HOOK, öppningsverktyg till betäckning ACO Atlas
 • ACO PREFAB 1500/200-D400, prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor och som förankring vid grundvatten högre än 0,5 m under färdig mark.
 • MIRI VENT, avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad.
 • ACO PROTIGHT, tätningspaket för kabelgenomföring.