Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Slamavskiljare - mark

Sludgetrap-C

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Matproducent
 • Servicestationer
 • Tvätthallar
 • Motorbanor

SLUDGETRAP-C är en sand- och slamavskiljare avsedd för behandling av dag- och spillvatten. Spillvattnet kan t.ex. komma från biltvätt, bilverkstad, parkeringsplatser eller industrier.


SLUDGETRAP-C kan med fördel användas som ett förkopplat slamfång före separat avskiljare. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

SLUDGETRAP-C är utrustad med

 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter 600/1000 mm
 • Anslutning för ventilation
 • Lyftöglor
 • Betäckningsadapter av PEHD
 • ACO ATLAS avskijarbetäckning
 • PROCURAT Larm Typ 5
 • MIRI SLAM, slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage komplett med ROTOBLINK och MIRI SLAM
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO, solcellsdrivet oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI VENT, avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
 • MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckningar