Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Slamavskiljare - mark

SLUDGETRAP-G Int.

Applikationer Stänga
 • Parkeringsområden
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Tvätthallar

ACO SLUDGETRAP G Int. sand/slamavskiljare avsedd för behandling av dag- och spillvatten. Spillvattnet kan t.ex. komma från biltvätt, bilverkstad, parkeringsplatser eller industrier.

SLUDGETRAP G kan med fördel användas som ett förkopplat sand/ slamfång före separat avskiljare. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt sand/slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

SLUDGETRAP G, som är en vertikal modell, är självförankrande medans de horisontella modellerna (SLUDGETRAP G-H) skall förankras vid höga grundvattennivåer.

SLUDGETRAP G är försedd med ett läckagesäkert, gummiringstätad Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled. Integrerat i halsen finns tre luftningsanslutningar Ø 110/160 mm, ett kabelrörsurtag Ø50 mm som i kombination ACO PROTIGHT (tillval) ger snabb, läckage och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

Tidigare hette produkten ACO Sand Trap G.

ACO Sludgetrap G Int. vs ACO Sand Trap G

En stor förändring är att luftningsanslutningen (3 st) numera är placerade på halsen då den tidigare var placerad på underdelen. Dimensionerna på burken är annorlunda och A-måttet skiljer.

Det går alltså inte att överföra tidigare modeller av Sand Trap G till nya Sludgetrap G Int.

Rådfråga oss vid eventuella frågor.

ACO SLUDGETRAP G Int. är utrustad med

 • Nedstignings, inspektions och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörsurtag/anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning på halsen, 3 st Ø 110/160 mm
 • Integrerade lyftöglor/förankringsöglor
 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Låsbar och körbar betäckning ACO ATLAS klass D400 märkt med ”AVSKILJARE”

ACO SLUDGETRAP G Int. kan levereras med

 • ACO Procurat T5-5 slamlarm
 • ACO PROTIGHT tätningspaket för kabel genomföring
 • ACO PROCURAT Safe för utomhusmontage, kompl. med rotoblink och ACO Procurat T5-5
 • ACO PROCURAT SOL-3000 solcellsdriven larmkabinett med ACO Procurat T5-5
 • ACO Öppningsverktyg till ACO ATLAS betäckning
 • MIRI VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnader
 • ACO BELT 75 SS förankringsband horisontell tank < 1800
 • ACO BELT 120 SS förankringsband horisontell tank > 1800