Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Fettavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Grease 5:1

Fettavskiljarpaket för markförläggning

Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö Mark är avsett för installation på spillvattenledning från små kommersiella kök t.ex. caféer, serveringar, gatukök m.m. 

ACO Box Concept Grease 5:1 är ett komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd och CE-märkt installation. 

Enheten passar till:

1) Litet kök utrustat med:

  • 1 st diskmaskin
  • 1 st spollåda ansl. 40 mm med vattenlås

2) Litet kök utrustat med:

  • 1 st tippbart stekbord
  • 3 st spollådor ansl. 50 mm med vattenlås

ACO Box Concept Grease 5:1 innehåller en fettavskiljare med en självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark. 

Fettavskiljare, flöde 2 l/s med integrerat uppflytningsskydd och slamfång 200 liter. 

Avskiljaren är tillverkad av PEHD med gummitätningar av NBR och SBR.

Betäckning av segjärn EN-GJS 500-7 enligt SS-EN 124.

A: 860–1520 mm

 

  ACO Box Concept Grease 5:1 innehåller:

Avskiljare Lipumax P-B 2/200 ansl. 110 mm, belastningsklass B125

Hals med urtag för kabelgenom-föring

• Betäckning ACO CITYTOP 600 D400

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning

 

 

  ACO Box Concept Tillval 8:1

  • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm
  • ACO PROWELL P, provtagningsbrunn, ansl. 110 mm med betäckning D400
  • ACO PROTIGHT, tät kabelgenomföring

  ACO Box Concept Tillval 8:6

  • ACO PREFAB Belastningsskydd 1500/200-D400