Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Fettavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Grease 5:3

Fettavskiljarpaket för markförläggning

Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö Mark är avsett för installation på spillvattenledning från små kommersiella kök t.ex. caféer, serveringar, gatukök m.m. 

ACO Box Concept Grease 5:3 är ett komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd och CE-märkt installation.

Enheten passar till:

1) Litet kök utrustat med:

  • 1 st diskmaskin
  • 1 st spollåda ansl. 40 mm med vattenlås

2) Litet kök utrustat med:

  • 1 st tippbart stekbord
  • 3 st spollådor ansl. 50 mm med vattenlås

ACO Box Concept Grease 5:3 innehåller en fettavskiljare med en självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

Avskiljare i nominell storlek NS2, med slamfång 200 liter.

Avskiljaren är tillverkad av betong med betäckningsadapter i PEHD och gummitätningar av NBR och SBR. 

Betäckningen är av segjärn EN-GJS 500-7.


A2: 1055–1335 mm

 

  ACO Box Concept Grease 5:3 innehåller:

Avskiljare LIPUMAX C 2/200, ansl. 110 mm, belastningsklass D400

Hals med urtag för kabelgenomföring

• Betäckning ACO CITYTOP 600 D400

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning

 

  ACO Box Concept Tillval 8:10

  • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm
  • ACO PROWELL C, provtagningsbrunn, ansl. 110 mm med betäckning D400
  • ACO PROTIGHT, tät kabelgenomföring