Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Fettavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Grease 6:1

Fettavskiljarpaket för markförläggning

Fettavskiljarpaket Restaurangmiljö Mark är avsett för installation på spillvattenledning från mindre kommersiella kök, t.ex. bistros och små restauranger.

ACO Box Concept Grease 6:1 är ett komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd och CE-märkt installation.

 

Enheten passar till:

1) Mindre kök utrustat med:

 • 1 st diskmaskin
 • 1 st tippbart stekbord
 • 4 st spollådor ansl. 40 mm med vattenlås

2) Mindre kök utrustat med:

 • 1 st diskmaskin
 • 1 st tippbart stekbord
 • 2 st spollådor ansl. 40 mm med vattenlås
 • 1 st tappventil, DN15

Självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark (vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB)

Avskiljare i nominell storlek NS4 med integrerat uppflytningsskydd, slamfång 400 liter 

Avskiljaren är tillverkad av PEHD med gummitätningar av NBR och SBR.

Betäckning av segjärn EN-GJS 500-7 enligt SS-EN 124.

A: 860–1520 mm

 

ACO Box Concept Grease 6:1 innehåller:

Avskiljare LIPUMAX P-B 4/400 ansl. 110 mm, belastningsklass B125

Hals med urtag för kabelgenomföring

• Betäckning ACO CITYTOP 600 D400

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning

 

ACO Box Concept Tillval 8:1

 • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm
 • ACO PROWELL P, provtagningsbrunn ansl. 110 mm med betäckning D400
 • ACO PROTIGHT, tät kabelgenomföring

 ACO Box Concept Tillval 8:6

 • ACO PREFAB, belastningsskydd 1500/200-D400